responsive image

Doelstelling (ANBI)

Voedselbank Almere

De voedselbank Almere is in 2020 opgericht en heeft haar plek aan de Steiger 122 te Almere.

De missie

De Voedselbank Almere  heeft als doel mensen, die door financiële nood niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig te maken door, in samenwerking met professionele hulpverleners, een financieel hersteltraject in te zetten de mensen te ondersteunen met levensmiddelen volgens de schijf van 5

Om onze doelstelling waar te maken heeft Voedselbank Almere de beschikking over een supermarkt waar cliënten hun basisboodschappen kunnen doen

Het doel

Het doel van de Voedselbank Almere is cliënten te ondersteunen om zo snel mogelijk weer volwaardig aan onze samenleving te kunnen meedoen. Tijdelijke ondersteuning met voedsel zijn in onze visie noodzakelijk om tot dat doel te komen.

Hulp van Voedselbank Almere is nooit vrijblijvend. We verwachten dat cliënten actief deelnemen aan een hulpverleningstraject, zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen kunnen staan. We zijn er bijzonder trots op dat onze cliënten gemiddeld na zo’n 7 maanden weer op eigen benen kunnen staan.

Vrijwilligers

De Voedselbank Almere is een stichting die volledig door onbetaalde vrijwilligers wordt gerund. De vaste kern van de medewerkers beslaat zo’n 150 mensen. Dit zijn de mensen in de winkel, de magazijnen en de coördinatoren op kantoor.

Daarnaast heeft Voedselbank Almere een netwerk van ruim 600 vrijwilligers waar incidenteel een beroep op wordt gedaan. Gelukkig kan VLA ook altijd rekenen op scholieren en studenten die (maatschappelijke) stage lopen bij de stichting.

RSIN 861003241

Beleidsplan

Klik hier voor het actuele beleidsplan van Voedselbank 

Begroting

Klik hier voor de laatste begroting
Klik hier voor de laatste jaarrekening

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter & HRM Jan Kees den Bakker
Secretaris Henk Geurtsen
Penningmeester Cedric Geerlings
Bestuurslid extern en voedselveiligheid Bert Goort Roesink
Bestuurslid Communicatie Vacature

De bestuursleden krijgen geen enkele vergoeding voor hun inzet.