responsive image

Normen

Kom ik in aanmerking?


De Voedselbank Almere is bedoeld voor personen en gezinnen in Almere die niet in staat zijn om (voldoende) levensmiddelen te kopen voor zichzelf of voor hun gezin. U komt voor voedselhulp in aanmerking als u per maand minder geld overhoudt dan een bepaald bedrag. Dit bedrag is uw maandinkomen minus de vaste lasten. Dus bijvoorbeeld uw uitkering minus huur, gas, water en elektriciteit. Ook de aflossing van schulden kan (soms) gelden als een vaste last.

Bedragen per 17 augustus 2022

Als er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende tabel, dan komt een gezin in aanmerking voor voedselhulp:

  • Basis bij 1 persoon € 300,-

  • Bij meerdere personen
    Per extra persoon € 110,-

Als u in aanmerking komt, dan kunt u in onderstaande tabel uw budget voor aankopen in de Supermarkt zien.

Budget

  • Basis (= 1e volwassene): € 50,-
  • Per extra persoon verhoogd met per maand: € 20,-

Aanvraag via een erkende hulpverlener

Als u denkt dat u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u zich aanmelden bij het Algemeen Maatschappelijk Werk in uw gezondheidscentrum. De maatschappelijk werkers kennen de exacte criteria voor toelating bij Voedselbank Almere.

Inmiddels zijn er ook andere hulpverlenende instellingen die ons kennen. Dit zijn o.a. De Meeregaard en Diaconieën van de MRKA (maatschappelijk relevante kerken in Almere).