responsive image

Geschiedenis

2005 - Oprichting VoedselLoket Almere

Voedselbank Almere werd in 2005 opgericht als VoedselLoket Almere. Twee Almeerders met het hart op de juiste plek bundelden de krachten om plaatsgenoten in financiële nood te helpen. Peter Mons, diaken bij de Protestantse gemeente Almere merkte dat veel gezinnen financiële ondersteuning nodig hadden. Wally Stahlberg van het Rode Kruis zag die problemen ook. Zo werd door de Gezamenlijke Kerken Almere en het Rode Kruis de Stichting VoedselLoket Almere (VLA) opgericht.

Omdat geld vaak opging aan drank en andere zaken werd besloten om voedsel te geven. Dat werd gekoppeld aan hulpverlening. Zonder hulpverleningstraject geen voedsel. Vanuit een garage aan het Binnenhof in Almere Haven werden dozen met boodschappen uitgedeeld.

De producten werden ingezameld bij supermarkten en soms ook gekocht.  Op die manier werden 25 gezinnen geholpen. Dat aantal groeide al snel en de garage werd te klein. Het VoedselLoket verhuisde naar een groter pand aan de Binderij. Vanaf het begin werden meubels en witgoed online aangeboden.

2009 - Verhuizing naar Josephine Bakerstraat

Omdat het pand aan de Binderij een hoge huur had werd in 2009 een ander, aanzienlijk goedkoper, pand gevonden aan de Josephine Bakerstraat. Het aantal klanten van het VoedselLoket groeide ondertussen gestaag. Het uitdelen van de voedselpakketten moet anders vonden de initiatiefnemers. Mensen moeten eigenlijk zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben. Daardoor behouden ze hun waardigheid, zelfstandigheid en houden regie over hun leven.. Er moest dus een supermarkt komen. Zo leren ze ook om uit te komen met een budget en worden ze bewust van de waarde van spullen. Klanten houden dus zelf de regie en hoeven niet altijd dankjewel te zeggen. Maar om een supermarkt te kunnen inrichten moest er wel weer verhuisd worden.

2012 - Opening supermarkt en verhuizing naar Ambachtsmark

In 2012 was het zover aan de Ambachtsmark ging de supermarkt van VLA open en ook de In en Uit Winkel waar meubels, witgoed en kleding werden aangeboden. Begonnen met 25 gezinnen in 2005,  groeide het VoedselLoket door naar 1413 gezinnen in 2015, oorzaak de economische crisis. Steeds meer mensen die hulp nodig hebben, steeds meer spullen om op te slaan en dus steeds meer ruimte nodig. Op verschillende locaties lagen meubels, kleding, wasmachines ets opgeslagen en veel tijd ging verloren met het halen en brengen van spullen en producten.

2017 - Verhuizing naar De Steiger

In 2017 stond dus opnieuw een verhuizing op de agenda. Terug naar Almere Haven waar het allemaal begon. In een ruime hal aan De Steiger 122 kwam alles onder één dak .

2020 - Aansluiting Voedselbanken Nederland

Aansluiting bij Voedselbanken Nederland was al lang een wens. Omdat VoedselLoket Almere naast voeding, ook een hulpverleningstraject, meubels, witgoed en kleding aanbood, was aansluiting niet mogelijk. Beide organisaties groeiden in de loop der tijd naar elkaar toe en in mei 2020 was het zover. Het voedseldeel van VoedselLoket Almere gaat verder als Stichting Voedselbank Almere.